Xem chi tiết file PDF sách Công Nghệ 10 - Lớp 10 của nhà xuất bản Giáo Dục

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

Dung lượng sách có thể lớn tới vài MB. Xin vui lòng chờ đôi chút

Sách Giáo Khoa Before Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

Sách Giáo Khoa After Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

 

LỜI NÓI ĐẦU

Công nghệ là môn khoa học ứng dụng, nghiên cứu việc vận dụng những quy luật tự nhiên và các nguyên lý khoa học nhằm đáp ứng các nhu cầu vật chất và tinh thần của con người.

Tiếp theo chương trình môn Công nghệ ở Trung học cơ sở, Công nghệ 10 sẽ giúp các em làm quen với một số ứng dụng của Công nghệ sinh học, hoá học, kinh tế học... trong các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, bảo quản, chế biến sản phẩm sau thu hoạch và trong tạo lập doanh nghiệp.

Những hiểu biết này sẽ làm cơ sở để các em học tiếp các ngành, nghề sau này cũng như áp dụng vào thực tiễn cuộc sống của bản thân và cộng đồng.

Sách được biên soạn trên cơ sở kế thừa những ưu điểm của sách giáo khoa hiện hành và với tinh thần đổi mới phương pháp học tập theo hướng tích cực, chủ động và sáng tạo. Các bài học được trình bày theo cấu trúc: mục tiêu; cung cấp dữ liệu - thông tin về điều kiện, quy trình kĩ thuật... và gợi ý về phương pháp xử lý thông tin.

Trong quá trình học tập, các em cần tích cực tham gia các hoạt động (do các thầy, cô giáo tổ chức) để tự mình khám phá, chiếm lĩnh kiến thức và vận dụng những kiến thức đó, biến nó thành hiểu biết có ích của mình.

Chúc các em học tập thành công!

Các tác giả

 

Click để download Sách Giáo Khoa Công Nghệ 10 - Nhà Xuất Bản Giáo Dục

 

 

Công Nghệ 10 - Lớp 10 - NXB Giáo Dục https://sachgiaokhoavn.com/ Phuc Vo
Tin Tức Liên Quan