Xem chi tiết file PDF vở bài tập Âm Nhạc 2 - Lớp 2 của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

Dung lượng sách có thể lớn tới vài MB. Xin vui lòng chờ đôi chút

Sách Giáo Khoa Before Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

Sách Giáo Khoa After Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

 

LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh lớp Hai thân mến!

Vở bài tập Âm nhạc 2 giúp các em thực hiện các hoạt động thực hành - luyện tập nội dung trong các chủ đề của sách giáo khoa Âm nhạc 2, hướng tới mục tiêu hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực – đặc biệt là năng lực thực hành âm nhạc của mỗi cá nhân.

Các dạng bài tập trong vở sẽ tăng cường mở rộng những trải nghiệm, hiểu biết, khả năng thực hành và vận dụng của mỗi cá nhân hay khi phối hợp làm việc nhóm. Từ đó giúp các em thêm tự tin, chủ động và có sự sáng tạo âm nhạc theo ý thích của mình.

Vở bài tập Âm nhạc 2 được thiết kế rõ ràng, mạch lạc với nhiều hình ảnh trực quan, sinh động, giúp các em dễ dàng khi thực hiện các bài tập; giúp cha mẹ tham gia hỗ trợ, kiểm soát việc học tập môn Âm nhạc của các em một cách hiệu quả!

Chúc các em học tập thật vui!

Nhóm tác giả

 

Click để download Vở Bài Tập Âm Nhạc 2 - Nhà Xuất Bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

 

Vở Bài Tập Âm Nhạc 2 - Lớp 2 - Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống https://sachgiaokhoavn.com/ Phuc Vo
Tin Tức Liên Quan