Xem chi tiết file PDF vở bài tập Mỹ Thuật 2 - Lớp 2 của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

Dung lượng sách có thể lớn tới vài MB. Xin vui lòng chờ đôi chút

Sách Giáo Khoa Before Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

Sách Giáo Khoa After Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

 

LỜI NÓI ĐẦU

Cuốn vở bài tập Mĩ thuật 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em thực hiện các hoạt động thực hành theo nội dung trong sách giáo khoa Mĩ thuật 2. Phần lớn các chủ đề trong và được thiết kế theo hình thức: trang bên trái nhắc lại kiến thức đã học và trang bên phải là phần để các em thực hành theo hướng dẫn của thầy, cô giáo.

Với những nội dung, yêu cầu của mỗi chủ đề trong phần thực hành, các em hãy sáng tạo theo khả năng và sở thích của bản thân nhé!

Chúc cho việc học tập môn Mĩ thuật của các em đạt được nhiều điều bổ ích và lí thú.

 

Click để download Vở Bài Tập Mỹ Thuật 2 - Nhà Xuất Bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

 

Vở Bài Tập Mỹ Thuật 2 - Lớp 2 - Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống https://sachgiaokhoavn.com/ Phuc Vo
Tin Tức Liên Quan