Xem chi tiết file PDF sách Mỹ Thuật 3 - Lớp 3 của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

Dung lượng sách có thể lớn tới vài MB. Xin vui lòng chờ đôi chút

Sách Giáo Khoa Before Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

Sách Giáo Khoa After Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

 

LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh thân mến!

Sách giáo khoa Mĩ thuật 3 được biên soạn giúp cho học sinh biết chủ động kết nối kiến thức với thực tế cuộc sống, theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực,

Nội dung cuốn sách bao gồm mười chủ đề, tiếp tục hướng dẫn học sinh làm quen với việc sử dụng các yếu tố tạo hình để thể hiện sản phẩm mĩ thuật của mình thông qua các hoạt động học tập: Quan sát - Thể hiện - Thảo luận - Vận dụng.

Những kĩ năng vẽ, xé – dán, nặn,... cũng như trao đổi, sử dụng vật liệu sẵn có trong thực hành, sáng tạo được trau dồi và phát huy trong môn học. Điều này góp phần tăng thêm niềm yêu thích, hứng thú của học sinh đối với môn Mĩ thuật đồng thời góp phần cùng các môn học và hoạt động giáo dục khác hình thành, phát triển ý thức giữ gìn, phát huy giá trị văn hoá nghệ thuật dân tộc phù hợp Với sự phát triển của thời đại.

Chúc các em học tập thật vui và có nhiều sản phẩm mĩ thuật thú vị!

 

Click để download Sách Giáo Khoa Mĩ Thuật 3 - Nhà Xuất Bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

 

Mỹ Thuật 3 - Lớp 3 - Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống https://sachgiaokhoavn.com/ Phuc Vo
Tin Tức Liên Quan