Xem chi tiết file PDF vở bài tập Toán 3 - Lớp 3 - Tập 1 của nhà xuất bản Giáo Dục

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

Dung lượng sách có thể lớn tới vài MB. Xin vui lòng chờ đôi chút

Sách Giáo Khoa Before Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

Sách Giáo Khoa After Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

 

LỜI NÓI ĐẦU

  1. Vở bài tập Toán 3 chủ yếu gồm các bài luyện tập, thực hành có cùng nội dung, mức độ như các bài tập trong sách giáo khoa, chỉ khác về hình thức thể hiện và số liệu. Cách làm các bài tập trong vở này cũng giống như cách làm các bài tập trong sách giáo khoa. Do đó, giáo viên có thể hướng dẫn học sinh làm bài ở vở này trong các tiết học toán.
  2. Để đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực học tập toán của học sinh, Vở bài tập Toán 3 còn giới thiệu một số dạng bài tập kiểu mới. Vì vậy, nếu học sinh đã làm các bài tập trong sách giáo khoa thì có thể sử dụng vở bài tập này khi tự học hoặc ôn tập.
  3. Trong cùng một buổi học, không nên yêu cầu học sinh vùa làm các bài tập trong sách giáo khoa, vừa làm các bài tập cùng dạng trong vở bài tập này, gây nặng nề không cần thiết.

 

Click để download Vở Bài Tập Toán 3 - Tập 1 - Nhà Xuất Bản Giáo Dục

Vở Bài Tập Toán 3 - Lớp 3 - Tập 1 - Nhà Xuất Bản Giáo Dục https://sachgiaokhoavn.com/ Phuc Vo
Tin Tức Liên Quan