Xem chi tiết file PDF sách Tiếng Việt 1 - Lớp 1 - Tập 1 của nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

Dung lượng sách có thể lớn tới vài MB. Xin vui lòng chờ đôi chút

Sách Giáo Khoa Before Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

Sách Giáo Khoa After Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

 

LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh yêu quý!

Các em đang cầm trên tay cuốn Tiếng Việt 1 thuộc bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Sách giáo khoa tiếng Việt 1 gồm hơi tập dùng cho hai học kì. Phân học ôm vân gồm 17 tuần của học kì I (tập một) và hai tuần đầu của học kì II, phần luyện tập tổng hợp gồm 14 tuân (tập hai). Cả hai phần đều được sắp xếp theo chủ đề tương ứng với từng tuần học. Cuối mỗi học kì đều có một tuân ôn tập và kiểm tra.

Các em cần ghi nhớ ý nghĩa của từng kí hiệu được dùng trong sách để thực hiện đúng các hoạt động học tập trong từng bài học.

Chúc các em có nhiều niềm vui khi học cuốn sách này.

Các tác giả

 

Click để download Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 1- Tập 1 - Nhà Xuất Bản Chân Trời Sáng Tạo

 

Tiếng Việt 1 - Lớp 1 - Tập 1 - Chân Trời Sáng Tạo https://sachgiaokhoavn.com/ Phuc Vo
Tin Tức Liên Quan