Xem chi tiết file PDF vở bài tập Tiếng Việt 1 - Lớp 1 - Tập 1 của nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

 

LỜI NÓI ĐẦU

LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh yêu quý!

Vở bài tập Tiếng Việt 1 là tài liệu học tập kèm theo sách giáo khoa Tiếng Việt 1. Các bài tập được biên soạn theo sát bài học của từng tuân trong sách giáo khoa, nhằm giúp các em ôn luyện, củng cố, mở rộng các nội dung đã được học.

Các em ghi nhớ ý nghĩa của từng kí hiệu ở trong 2 cuốn vở này để thực hiện đúng các yêu câu học tập trong từng bài học.

Chúc các em tìm thấy niềm vui, niềm yêu thích và những điều bổ ích khi học những bài học từ bộ Sách Tiếng Việt 1 - Chân trời sáng tạo.

Các tác giả

Vở Bài Tập Tiếng Việt 1 - Lớp 1 - Tập 1 - Chân Trời Sáng Tạo https://sachgiaokhoavn.com/ Phuc Vo
Tin Tức Liên Quan