Xem chi tiết file PDF sách Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 6 - Lớp 6 của nhà xuất bản Cánh Diều

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

Dung lượng sách có thể lớn tới vài MB. Xin vui lòng chờ đôi chút

Sách Giáo Khoa Before Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

Sách Giáo Khoa After Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

 

LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh thân mến!

Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Các hoạt động được thiết kế trong sách giúp các em khám phá bản thân và thế giới xung quanh, phát triển đời sống tâm hồn, biết rung cảm trước cái đẹp, có quan niệm sống và ứng xử đúng đắn. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tạo điều kiện để các em tiếp cận với các vấn đề và hoạt động học tế, qua đó, khai thác những kinh nghiệm đã có và huy động tổng hợp kiến thức, kĩ năng để hình thành cho các em nhũng phản chất và năng lực cần thiết. Trong hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, kiến thức, kĩ năng của các em được củng cố và vận dụng vào thực tiễn. Các em cũng có nhiều cơ hội để phát huy SỰ sáng tạo và tính chủ động của bản thân.

Các em cũng cần tìm hiểu thêm các nguồn thông tin từ các môn học, sách báo và cuộc sống để thực hiện đưọc tốt nhất các hoạt động được thiết kế trong sách.

Chúc các em thành công!

Các tác giả

 

Click để download Sách Giáo Khoa Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 6 - Nhà Xuất Bản Cánh Diều

 

Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 6 - Lớp 6 - Cánh Diều https://sachgiaokhoavn.com/ Phuc Vo
Tin Tức Liên Quan