Xem chi tiết file PDF sách Công Nghệ 7 - Lớp 7 của nhà xuất bản Cánh Diều

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

Dung lượng sách có thể lớn tới vài MB. Xin vui lòng chờ đôi chút

Sách Giáo Khoa Before Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

Sách Giáo Khoa After Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

 

LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh yêu quý!

Nông nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao đời sống người dân, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế thế giới. Với việc áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (công nghiệp 4.0), sân xuất nông nghiệp đã và đang được đẩy mạnh theo hướng hiện đại, chất lượng, bền vững. Nông nghiệp 4.0, nông nghiệp công nghệ cao sẽ mở đường cho những hoạt động sản xuất chính xác, chặt chẽ mà con người không cần có mặt trực tiếp.

Sách giáo khoa Công nghệ 7 thuộc bộ sách giáo khoa Cánh Diều, được biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018, giúp học sinh khám phá các nội dung cơ bản của lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản. Qua việc tổ chức học tập trải nghiệm và khám phá sẽ giúp các em từng bước phát triển năng lực công nghệ, năng lực chung và các phẩm chất chủ yếu. Sách gồm hai chủ đề lớn là Trồng trọt và Lâm nghiệp, Chăn nuôi và Thuỷ sản. Từng bài học trong sách đều được thiết kế thông qua các hoạt động: mở đầu, hình thành kiến thức, luyện tập, vận dụng và mở rộng. Nội dung và cách thiết kế bài học tạo thuận lợi cho các em tự khám phá, tìm hiểu và vận dụng kiến thức. Các hoạt động học tập nhằm khuyến khích các em tích cực, chủ động, sáng tạo. Các thầy cô giáo sẽ chủ động lựa chọn nội dung dạy học, tổ chức các hoạt động học tập một cách linh hoạt và sáng tạo để đảm bảo yêu cầu cần đạt của chương trình môn học. Đánh giá kết quả học tập được thực hiện thường xuyên và định kì trong học kì, năm học. Thông qua các hoạt động học tập hấp dẫn và bổ ích, các em sẽ hình thành được năng lực và phẩm chất về nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản. Hơn nữa, các hoạt động học tập này cũng sẽ giúp các em thêm yêu thiên nhiên, yêu lao động, định hướng nghề nghiệp và có ý thức bảo vệ môi trường tốt hơn.

Hãy bắt đầu hành trình khám phá thế giới công nghệ về nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản để được hoà mình vào thiên nhiên và tận hưởng những giá trị thực tiễn mà môn Công nghệ 7 mang lại.

Chúc các em thành công!

Các tác giả

 

Click để download Sách Giáo Khoa Công Nghệ 7 - Nhà Xuất Bản Cánh Diều

 

Công Nghệ 7 - Lớp 7 - Cánh Diều https://sachgiaokhoavn.com/ Phuc Vo
Tin Tức Liên Quan