Xem chi tiết file PDF sách Giáo Dục Công Dân 7 - Lớp 7 của nhà xuất bản Cánh Diều

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

Dung lượng sách có thể lớn tới vài MB. Xin vui lòng chờ đôi chút

Sách Giáo Khoa Before Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

Sách Giáo Khoa After Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SÁCH

MỞ ĐẦU: Nêu nhiệm vụ học tập, tạo tâm thế cho học sinh chuẩn bị vào bài học mới.

KHÁM PHÁ: Là các câu chuyện, trường hợp, thông tin, tình huống, hình ảnh để học sinh trao đổi, thảo luận, tìm kiến thức bài học.

LUYỆN TẬP: Gồm những câu hỏi, bài tập nhằm củng cố, rèn luyện kiến thức bài học của học sinh; tạo điều kiện cho học sinh rèn luyện các năng lực cần thiết theo yêu cầu của môn học,

VẬN DỤNG: Là những bài tập để học sinh thực hành, vận dụng kiến thức, kĩ năng bài học vào đời sống thực tiễn trong và ngoài giờ học.

Định hướng nội dung kiến thức trọng tâm của bài học mà học sinh cần hướng tới, đạt được.

BÀNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ: Là phần giải thích nghĩa của các thuật ngữ mới và khó xuất hiện trong sách.

 

Click để download Sách Giáo Khoa Giáo Dục Công Dân 7 - Nhà Xuất Bản Cánh Diều

 

Giáo Dục Công Dân 7 - Lớp 7 - Cánh Diều https://sachgiaokhoavn.com/ Phuc Vo
Tin Tức Liên Quan