Xem chi tiết file PDF sách bài tập Lịch Sử Và Địa Lý 6 - Lớp 6 - Phần Lịch Sử - của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

Dung lượng sách có thể lớn tới vài MB. Xin vui lòng chờ đôi chút

Sách Giáo Khoa Before Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le
Sách Giáo Khoa After Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

LỜI NÓI ĐẦU

Bài tập Lịch sử và Địa lý 6 – Phần Lịch sử được biên soạn bám sát nội dung SGK Lịch sử và Địa lí 6 - Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hệ thống câu hỏi và bài tập nhằm mục đích giúp các em luyện tập củng cố những kiến thức, kĩ năng đã được hình thành trong quá trình học tập trên lớp cũng như vận dụng vào cuộc sống hiện tại.

Nội dung cuốn sách gồm hai phần:

Phần một: CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Gồm nhiều dạng bài tập như câu hỏi trắc nghiệm (để kiểm tra việc ghi nhớ kiến thức của học sinh), bài tập tự luận ở các mức độ (để rèn luyện kĩ năng trình bày giải thích, suy luận, vận dụng và đánh giá của học sinh).

Phần hai: ĐÁP ÁN (đối với câu hỏi trắc nghiệm) VÀ GỢI Ý MỘT SỐ CÂU HỎI, BÀI TẬP (đối với dạng tự luận)

Các tác giả hi vọng Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 – Phần Lịch sử (Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) sẽ hỗ trợ tốt các em trong quá trình học tập và có thêm hứng thú khi tìm hiểu, khám phá tri thức lịch sử.

Mặc dù các tác giả đã có nhiều cố gắng nhưng khó tránh khỏi những sai sót, rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh.

CÁC TÁC GIẢ

 

Click để download Sách Bài Tập Lịch Sử Và Địa Lý 6 - Phần Lịch Sử - Nhà Xuất Bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

 

Bài Tập Lịch Sử Và Địa Lý 6 - Lớp 6 - Phần Lịch Sử - Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống https://sachgiaokhoavn.com/ Phuc Vo
Tin Tức Liên Quan