Xem chi tiết file PDF sách Mỹ Thuật 6 - Lớp 6 của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

Dung lượng sách có thể lớn tới vài MB. Xin vui lòng chờ đôi chút

Sách Giáo Khoa Before Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

Sách Giáo Khoa After Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

 

LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh thân mến!

Sách giáo khoa Mĩ thuật 6 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống được biên soạn theo định hướng phát triền phẩm chất và năng lực của học sinh, nhằm mục đích giúp các em gắn kết kiến thức với thực tiễn trong từng hoạt động học của mình.

Sách được biên soạn gồm tám chủ đề, mỗi chủ đề có hai bài học. Nội dung của các bài học gần gũi với hoạt động trong nhà trường, cảnh vật, sinh hoạt trong đời sống hằng ngày, mức độ kiến thức, kĩ năng từ đơn giản đến nâng cao dần, phù hợp với đối tượng học sinh lớp 6, thể hiện đầy đủ các yêu cầu cần đạt trong chương trình giáo dục phổ thông môn Mĩ thuật cấp Trung học Cơ sở.

Mỗi bài học được thiết kế thành một hệ thống các hoạt động: Quan sát - Thể hiện - Thảo luận - Vận dụng, giúp học sinh dể dàng tiếp cận kiến thức mới dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Các câu hỏi trong sách là định hướng để học sinh cùng trao đổi trong việc khám phá nội dung và hình thành kiến thức, kĩ năng của môn học. Trên cơ sở đó, các em có thể vận dụng để sáng tạo được những sản phẩm mĩ thuật ứng dụng trong học tập cũng như trong cuộc sống.

Với nội dung mở, dễ hiểu, hình thức đổi mới trong biên soạn, hi vọng cuốn sách Mĩ thuật 6 sẽ cùng các em có những trải nghiệm lí thú trong quá trình học tập, qua đó góp phần phát triển năng lực mĩ thuật cũng như thị hiếu thảm mĩ và những phắm chặt theo đúng mục tiêu môn học đã đề ra.

Chúc các em học tập thật vui và đạt kết quả tốt.

 

Click để download Sách Giáo Khoa Mỹ Thuật 6 - Nhà Xuất Bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

 

Mỹ Thuật 6 - Lớp 6 - Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống https://sachgiaokhoavn.com/ Phuc Vo
Tin Tức Liên Quan