Xem chi tiết file PDF sách Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 6 - Lớp 6 của nhà xuất bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

Dung lượng sách có thể lớn tới vài MB. Xin vui lòng chờ đôi chút

Sách Giáo Khoa Before Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

Sách Giáo Khoa After Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

 

LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh yêu quý!

Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 được biên soạn nhằm tạo cơ hội cho các em được tham gia trải nghiệm các hoạt động thực tiễn, qua đó rèn luyện các phẩm chất và năng lực cần thiết, những thói quen, cảm xúc tích cực cho bản thân.

Sách gồm 9 chủ để bám sát 4 mạch nội dung Hướng vào bản thân, Hướng đến xã hội, Huông đến tự nhiên và Hướng nghiệp.

Khi sử dụng sách, các em cần chú ý thực hiện những điều sau đây:

- Đọc kĩ mục tiêu của chủ đề để biết được những kiến thức, năng lực và phẩm chất các em cần đạt được sau khi tham gia chủ đề.

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được nêu trong mọi hoạt động và cởi mở, tự tin tham gia các hoạt động do thầy cô hướng dẫn để khám phá kinh nghiệm đã có của bản thân, hình thành tri thức, kinh nghiệm mới; thực hành và vận dụng những kinh nghiệm mới vào cuộc sống hằng ngày ở gia đình, cộng đồng xã hội

- Cuối nối chủ đề, em hãy tự đánh giá và cùng các bạn, thầy cô đánh giá kết quả đạt được sau khi tham gia chủ đề bảng cách đổi chiều từng tiêu chí đánh giá với kết quả thực hiện các hoạt động của bản thân trong chủ đề.

- Cùng với việc tham gia các hoạt động trải nghiệm được thể hiện trạng sách giáo khoa các em hãy tích cực tham gia các giờ Sinh hoạt dưới cờ, Sinh hoạt lớp và Câu lạc bộ vì những hoạt động này liên quan chặt chẽ với các hoạt động trong sách. Chúc các em có những trải nghiệm bổ ích, lí thủ và thành công!

 

Click để download Sách Giáo Khoa Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 6 - Nhà Xuất Bản Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

 

Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 6 - Lớp 6 - Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống https://sachgiaokhoavn.com/ Phuc Vo
Tin Tức Liên Quan