Xem chi tiết file PDF sách Sinh Học 9 - Lớp 9 của nhà xuất bản Giáo Dục

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

Dung lượng sách có thể lớn tới vài MB. Xin vui lòng chờ đôi chút

Sách Giáo Khoa Before Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

Sách Giáo Khoa After Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

 

LỜI NÓI ĐẦU

Từ Sinh học 6 đến Sinh học 8, các em đã tìm hiểu những kiến thức chủ yếu về sinh học cơ thể, thấy được tính đa dạng sinh học và lược sử tiến hoá của sinh giới.

Đến Sinh học 9, các em sẽ được tìm hiểu những lĩnh vực mới của sinh học, cụ thể là di truyền và biến dị, cơ thể và môi trường. Khi tìm hiểu các lĩnh vực này, các em phải luôn hướng tới giải thích được các vấn đề cơ bản và hệ trọng là:

  • Tại sao con cái lại mang những đặc điểm giống bố mẹ?
  • Di truyền học có tầm quan trọng như thế nào đối với sản xuất và đời sống của con người?
  • Giữa các sinh vật với nhau và với môi trường có quan hệ ra sao?
  • Tại sao mỗi người cần phải có ý thức bảo vệ môi trường?

Thông qua nghiên cứu các thông tin ở kênh chữ và kênh hình trong sách giáo khoa (SGK), các em phải cố gắng tự trả lời các lệnh trong bài, đó là cách học có hiệu quả tốt để đạt được mục tiêu của bài, của chương cũng như của toàn chương trình.

Những hình ảnh trong SGK do các tác giả tự thiết kế hoặc thu thập từ nhiều nguồn tư liệu trong và ngoài nước. Nhóm tác giả SGK xin tỏ lòng biết ơn các tác giả của các nguồn tư liệu đó.

Cuối cùng, lưu ý các em một số điều sau đây khi sử dụng sách:

  • Với những bài có bảng cần điền tiếp, các em nên kẻ sẵn bảng đó vào vở ghi bài hoặc vào vở bài tập Sinh học 9, không điển trực tiếp vào SGK.
  • Cần ghi nhớ phần tóm tắt các ý chính đã được đóng khung ở cuối bài và đọc thêm mục “Em có biết” để thu nhận thêm thông tin.
  • Số thứ tự của hình và của bảng được đặt theo số thứ tự của bài.

Phân công biên soạn sách này như sau:

  • Vũ Đức Lưu (Chủ biên) biên soạn các chương I, II và III của phần Di truyền và biến dị và phần tổng kết.
  • Nguyễn Minh Công biên soạn các chương IV, V và VI của phần Di truyền và biến dị.
  • Mai Sỹ Tuấn biên soạn phần Sinh vật và môi trường

Chúc các em thành công.

Các tác giả

 

Click để download Sách Giáo Khoa Sinh Học 9 - Nhà Xuất Bản Giáo Dục

 

Sinh Học 9 - Lớp 9 - NXB Giáo Dục https://sachgiaokhoavn.com/ Phuc Vo
Tin Tức Liên Quan