Xem chi tiết file PDF sách Tiếng Anh 9 - Lớp 9 - Tập 1 của nhà xuất bản Giáo Dục

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

Dung lượng sách có thể lớn tới vài MB. Xin vui lòng chờ đôi chút

Sách Giáo Khoa Before Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

Sách Giáo Khoa After Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

 

LỜI NÓI ĐẦU

Tiếng Anh 9, Tập Một được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh thí điểm cấp Trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 01 năm 2012, tiếp theo Tiếng Anh 8. Sách được biên soạn theo đường hướng giao tiếp, giúp học sinh sử dụng ngữ liệu (ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp) để phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua bốn kĩ năng nghe, nói, đọc và viết, trong đó, ưu tiên phát triển hai kĩ năng nghe và nói. Trong Tiếng Anh 9, Tập Một việc học là trung tâm, học sinh là chủ thể của quá trình dạy học, trong đó tâm lí tuối của học sinh Trung học cơ sở, các đặc điểm văn hóa của Việt Nam và của các nước trên thế giới, đặc biệt là của các nước nói tiếng Anh, được đặc biệt coi trọng.

Tiếng Anh 9, Tập Một được biên soạn xoay quanh hai chủ điểm (Theme) gần gũi với học sinh: Our Communities và Our Heritage. Mỗi chủ điểm được chia thành ba đơn vị bài học (Unit) tương ứng với ba chủ để (Topic) của Chương trình. Sau mỗi chủ điểm là một bài ôn (Review) tập trung vào kiến thức ngôn ngữ và kĩ năng ngôn ngữ học sinh đã được học và rèn luyện.

Tiếng Anh 9, Tập Một được biên soạn trên cơ sở những kinh nghiệm thực tiễn của việc dạy tiếng Anh Trung học cơ sở ở Việt Nam Với sự hợp tác chặt chẽ về chuyên môn và kĩ thuật của Tập đoàn Xuất bản Giáo dục Pearson.

Các tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các nhà giáo, học sinh, phụ huynh học sinh và đông đảo bạn đọc quan tâm để sách được hoàn thiện hơn.

Các tác giả

 

Click để download Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 9 - Tập 1 - Nhà Xuất Bản Giáo Dục

 

Tiếng Anh 9 - Lớp 9 - Tập 1 - NXB Giáo Dục https://sachgiaokhoavn.com/ Phuc Vo
Tin Tức Liên Quan