Xem chi tiết file PDF sách Công Nghệ 11 - Lớp 11 của nhà xuất bản Giáo Dục

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

Dung lượng sách có thể lớn tới vài MB. Xin vui lòng chờ đôi chút

Sách Giáo Khoa Before Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

Sách Giáo Khoa After Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

 

LỜI NÓI ĐẦU

Các em học sinh thân mến !

Công nghệ là môn học ứng dụng, nghiên cứu vận dụng những nguyên lí khoa học vào thực tiễn nhằm đáp ứng các nhu cầu vật chất và tinh thần của con người.

Tiếp nối chương trình môn Công nghệ ở Trung học cơ sở và Công nghệ 10, Công nghệ 11 sẽ giúp các em làm quen với một số ứng dụng của Toán học, Vật lí học, Hoá học... trong việc xây dựng ngôn ngữ kĩ thuật bằng bản vẽ kĩ thuật, nghiên cứu các phương tiện, phương pháp, kĩ năng cơ bản được sử dụng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp để tác động vào đối tượng lao động, đem lại thành quả cho con người.

Theo chương trình môn học, Công nghệ 11 gồm các nội dung sau:

- Phần một: Vẽ kĩ thuật.

- Phần hai: Chế tạo cơ khí.

- Phần ba: Động cơ đốt trong.

Những hiểu biết này làm cơ sở để các em áp dụng vào thực tiễn cuộc sống của bản thân và cộng đồng hoặc học tiếp các chuyên ngành kĩ thuật sau này.

Sách được biên soạn trên có sở kế thừa sách giáo khoa trước đây và với tinh thần đổi mới phương pháp học tập theo hướng tích cực, chủ động, sáng tạo. Các bài học được trình bày theo hướng: xác định rõ mục tiêu; cung cấp các dữ liệu - thông tin về điều kiện, quá trình kĩ thuật, cách thức tiến hành... và gợi ý về phương pháp xử lý thông tin.

Trong quá trình học tập, các em cần tích cực tham gia các hoạt động do các thầy, cô giáo tổ chức để tự mình khám phá, chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức, biến nó thành tri thức có ích cho riêng mình.

Chúc các em học tập thành công!

 

Click để download Sách Giáo Khoa Công Nghệ 11 - Nhà Xuất Bản Giáo Dục

 

Công Nghệ 11 - Lớp 11 - Nhà Xuất Bản Giáo Dục https://sachgiaokhoavn.com/ Phuc Vo
Tin Tức Liên Quan