Xem chi tiết file PDF sách Sinh Học 11 - Lớp 11 của nhà xuất bản Giáo Dục

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

Dung lượng sách có thể lớn tới vài MB. Xin vui lòng chờ đôi chút

Sách Giáo Khoa Before Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

Sách Giáo Khoa After Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

 

LỜI NÓI ĐẦU

Sinh học 11 tập trung đi sâu vào một lĩnh vực tương đối khó nhưng lí thú của Sinh học đó là Sinh học cơ thể thực vật và động vật.

Để giúp học sinh có thể chủ động nắm bắt được các kiến thức cốt lõi của Sinh học cơ thể, sách Sinh học 11 được biên soạn theo hướng đổi mới cả về nội dung và phương pháp dạy học.

Về nội dung

Sinh học cơ thể bao gồm 4 nội dung chính:

  • Chuyển hoá vật chất và năng lượng
  • Cảm ứng
  • Sinh trưởng và phát triển
  • Sinh sản

Mỗi nội dung đều được biên soạn theo hướng lồng ghép Sinh học cơ thể thực vật với Sinh học cơ thể động vật. Điều này giúp học sinh nhận thức được các chức năng sinh lý cơ bản đều có ở thực vật và động vật, đồng thời có thể so sánh cách thức thực hiện các chức năng sinh lí ở giới Thực vật và giới Động vật.

Về mặt sư phạm

Cấu trúc của mỗi bài học được biên soạn theo hướng phát huy tính chủ động trong học tập của học sinh.

Các câu hỏi hoặc các bài tập trong mỗi bài học đòi hỏi người học phải động não, phải tìm hiểu và vận dụng các khái niệm mới, thậm chí phải liên hệ với các khái niệm đã biết trước đó.

Một số câu hỏi giúp học sinh vận dụng các kiến thức vừa học vào giải quyết một số vấn đề của thực tiễn sản xuất và đời sống.

Phần chữ in nghiêng trong khung ở cuối bài là phần tóm tắt nội dung chính của bài mà học sinh cần phải hiểu và ghi nhớ,

Một số điều cần lưu ý khi sử dụng sách

  • Với những bài tập điền câu trả lời vào bảng, điền dấu X, điển từ... không nên viết trực tiếp vào sách mà nên viết vào vở ghi hoặc vở bài tập.
  • Kí hiệu tam giác ngược là các lệnh mà học sinh cần thực hiện như trả lời câu hỏi, điền vào bảng, quan sát...
  • Phần “Em có biết” cung cấp một số thông tin mở rộng kiến thức của bài, không yêu cầu phải ghi nhớ.

Sách Sinh học 11 có thể còn có sai sót. Các tác giả rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp, độc giả và các em học sinh để cuốn sách Sinh học 11 ngày càng hoàn thiện, đáp ứng được yêu cầu của cải cách giáo dục.

Các tác giả

 

Click để download Sách Giáo Khoa Sinh Học 11 - Nhà Xuất Bản Giáo Dục

 

Sinh Học 11 - Lớp 11 - Nhà Xuất Bản Giáo Dục https://sachgiaokhoavn.com/ Phuc Vo
Tin Tức Liên Quan