Xem chi tiết file PDF sách bài tập Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 6 - Lớp 6 của nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

Dung lượng sách có thể lớn tới vài MB. Xin vui lòng chờ đôi chút

Sách Giáo Khoa Before Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

Sách Giáo Khoa After Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

 

LỜI NÓI ĐẦU

Chào mừng các em học sinh lớp 6 đến với Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp!

Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 gồm 9 chủ đề. Mỗi chủ đề bắt đầu với tên và các nhiệm vụ trong sách giáo khoa đã được cụ thể hoá cần thực hiện. Các em làm theo câu lệnh được hướng dẫn trong bài tập thông qua các hình thức viết, nói, đánh dấu,... dưới sự hướng dẫn của thầy cô và người thân trong gia đình.

Các nhiệm vụ liên quan đến những nội dung chính sau:

  1. Khám phá - Kết nối kinh nghiệm

Các nhiệm vụ trong phần này thường yêu cầu các em sử dụng kinh nghiệm đã có và kết nối kinh nghiệm để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

  1. Rèn luyện kĩ năng

Thông qua thực hiện các nhiệm vụ, các em được rèn luyện các kĩ năng mà chủ đề đặt ra. Các em cần ghi nhớ và rèn luyện thường xuyên, sau đó viết lại những gì mình làm được theo hướng dẫn vào bài tập.

  1. Vận dụng - Mở rộng

Các em hãy tích cực áp dụng các kỹ năng học được để giải quyết linh hoạt các nhiệm vụ trong các tình huống khác nhau và viết lại những thành quả đó.

  1. Đánh giá

Các em hãy tự đánh giá và ghi lại ý kiến đánh giá của bạn bè, người thân, giáo viên,... vào sách bài tập của mình sau mỗi chủ đề.

Chúc các em trải nghiệm vui vẻ và tự tin hơn nhé!

CÁC TÁC GIẢ

 

Click để download Sách Bài Tập Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 6 - Nhà Xuất Bản Chân Trời Sáng Tạo

 

Bài Tập Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 6 - Lớp 6 - Chân Trời Sáng Tạo https://sachgiaokhoavn.com/ Phuc Vo
Tin Tức Liên Quan