Xem chi tiết file PDF sách Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 6 - Lớp 6 của nhà xuất bản Chân Trời Sáng Tạo

Hãy kéo xuống cuối trang để download file PDF

Dung lượng sách có thể lớn tới vài MB. Xin vui lòng chờ đôi chút

Sách Giáo Khoa Before Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

Sách Giáo Khoa After Text https://sachgiaokhoavn.com/ Binh Le

 

LỜI NÓI ĐẦU

Chào mừng các em học sinh lớp 6 đến với Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp!

Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp là hoạt động giáo dục bắt buộc trong nhà trường. Sách giáo khoa Hoạt động trảl nghiệm, hướng nghiệp 6 (Bộ Chân trời sáng tạo - NXBGDVN) được biên soạn theo chương trình Giáo dục phố thông 2018 với 105 tiết và được thực hiện trong 3 loại hình bắt buộc: Sinh hoạt dưới cờ, Sinh hoạt lớp, Hoạt động giáo dục theo chủ đề.

Sách Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 gồm 9 chủ để thực hiện cho loại hình Hoạt động giáo dục theo chủ đề. Mỗi chủ để bắt đầu bằng tên, tranh chủ đề và thông điệp cho chủ đề. Phần định hướng nội dung chỉ ra lý do vì sao các em cần phải thực hiện chủ đề này và những nội dung cơ bản mà mỗi cá nhân phải thực hiện để đạt được mục tiêu giáo dục đặt ra.

Nội dung của hoạt động giáo dục theo chủ đề được thiết kế theo các giai đoạn sau:

  1. Khảm phá – Kết nối kinh nghiệm

Các nhiệm vụ trong phần này nhằm hướng dẫn các em sử dụng kinh nghiệm đã có để thực hiện hoạt động và kết nối kinh nghiệm với chuẩn mực hành vi, thái độ cần hình thành liên quan đến mục tiêu chủ đề.

  1. Rèn luyện kĩ năng

Các nhiệm vụ thường liên quan đến việc giải quyết tình huống, tạo ra sản phấm nào đó và những yêu cầu thực hiện các hành vi, lời nói hay việc làm trong cuộc sống hằng ngày. Các kĩ năng quan trọng mà chủ để hưởng tới thường được hướng dẫn thực hiện theo quy trình.

  1. Vận dụng - Mở rộng

Học sinh sử dụng các kĩ năng học được để ứng xử linh hoạt và giải quyết các nhiệm vụ ở các tình huống khác nhau trong thực tiễn sẽ giúp củng cố các kĩ năng, góp phần hình thành năng lực phẩm chất cần có ở các em.

  1. Tự đánh giá

Cuối mỗi chủ đề là phần đánh giá kết quả hoạt động thông qua thực hiện sản phẩm hoặc giải quyết vấn đề mang tính tổng hợp cùng với bảng tự đánh giá về những mục tiêu cơ bản đạt được sau chủ để.

 

Click để download Sách Giáo Khoa Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 6 - Nhà Xuất Bản Chân Trời Sáng Tạo

 

Hoạt Động Trải Nghiệm, Hướng Nghiệp 6 - Lớp 6 - Chân Trời Sáng Tạo https://sachgiaokhoavn.com/ Phuc Vo
Tin Tức Liên Quan